EST ENG FIN

Lomatilan turvallisuusohjeet ja käyttöehdot

Maksamalla laskun asiakas vakuuttaa, että hän on tutustunut turvallisuusohjeisiin ja käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakkaan on korvattava OÜ Solarcomille kaikki turvallisuusohjeiden tai käyttöehtojen rikkomisesta johtuvat aineelliset vahingot.


Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa asiakkaiden omaisuuden säilymisestä.


1. Saapuminen, poistuminen ja vakuusmaksu

1.1. Majoituspaikkojen luovuttaminen asiakkaille tapahtuu joka päivä kello 14.00 alkaen. Asiakas ilmoittaa puhelimitse lomatilan edustajalle mahdollisimman tarkan saapumisaikansa. Sovittuna ajankohtana lomatilan edustaja osoittaa asiakkaalle hänen varaamansa huoneen, kirjaa vieraat (henkilötodistukset on esitettävä) ja luovuttaa avaimet, jotka jäävät vieraan haltuun majoitusajan loppuun asti.
1.2. Asiakas luovuttaa huoneen ja huoneen avaimen lomatilan edustajalle majoitusaikansa viimeisenä päivänä viimeistään kello 11.00.
1.2.1. Huoneen tulee olla luovutushetkellä yhtä hyvässä kunnossa kuin saapumishetkellä.
1.3. Vakuusmaksu on rahasumma, jonka asiakas siirtää yhtiön pankkitilille ennen saapumistaan ja jonka yhtiö palauttaa asiakkaan pankkitilille kolmen päivän kuluessa asiakkaan lähdöstä.
1.3.1. Vakuusmaksu on 100 eur.
1.3.2. Vakuusmaksusta vähennetään asiakkaan aiheuttamat vahingot (mm. rikkoutuneiden tai kadonneiden esineiden arvo) ja näiden sääntöjen laiminlyönnistä lomatilalle aiheutuneet lisäkulut.
1.3.4. Mikäli vahingot ylittävät vakuusmaksun, asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon koko laajuudessaan.
1.3.5. Vahingonkäsittelystä peritään 50 eur: n käsittelymaksu.

2. Maksuehdot

2.1. Asiakas maksaa lomatilan huoneiden käytöstä hinnaston mukaan.
2.2. Huonetta varatessaan asiakas maksaa laskun mukaisesti varausmaksun, joka on 50 % varatun huoneen hinnasta.
2.2.1. Varausmaksu palautetaan vain, jos varauksen perumisesta ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen info@puhkussaaremaal.ee.
2.2.2. Mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen varatun majoitusajan alkua, varausmaksua ei palauteta.
2.3. Asiakas maksaa loput 50 % huoneen hinnasta joko saavuttuaan paikalle tai ennen saapumistaan laskussa ilmoitetulle pankkitilille.

3. Vaatimukset ja velvollisuudet

3.1. Ajoneuvot pysäköidään merkitylle pysäköintialueelle.
3.2. Kulkutiet kiinteistölle ja rakennuksille sekä varastoidun materiaalin ja sammutusveden luokse pidetään esteettöminä.
3.3. Asiakkaan tulee noudattaa Kaarman kunnan julkista järjestystä ja kunnallisteknisten järjestelmien kuntoa koskevia sääntöjä sekä olla häiritsemättä muita lomatilan asukkaita. Alueella on yörauha kello 23.00–8.00.
3.4. Asiakkaan tulee käyttää säästävästi lomatilan omaisuutta ja säilyttää kiinteistön kunto.
3.5. Alaikäisille tarkoitettujen tapahtumien aikana läsnä on opettaja, kasvattaja tai muu aikuinen, joka on vastuussa turvallisuudesta ja lomatilan sääntöjen noudattamisesta.

4. Paloturvallisuus

4.1. Asiakkaalta on kielletty seuraavat toimet:
4.1.1. syttyvien aineiden, syttyvässä pakkauksessa olevien laitteiden tai pullojen varastointi tai moottoriajoneuvon tai muun kaluston pysäköinti rakennusten väliselle palosuojavyöhykkeelle
4.1.2. syttyvän nesteen tai hapetteen kaataminen maahan tai viemäriin
4.1.3. nuotion teko merkityn nuotiopaikan ulkopuolelle
4.1.4. jätteiden laittaminen muuhun kuin niille varattuun paikkaan
4.1.5. pelastustien tai varauloskäynnin tukkiminen laitteella, pakkauksella, kalusteella tai muulla esineellä
4.1.6. jakokeskukselle, pelastusvälineelle, sammutusvesialtaalle tai palopostille pääsyn tukkiminen tai niiden käytön estäminen muulla tavalla tulipalo- tai onnettomuustilanteessa
4.1.7. toiminnassa olevan sähköisen tai muun teknisen laitteen (automaattisesti toimivia laitteita lukuun ottamatta) jättäminen ilman valvontaa
4.1.8. avotulen (mm. kynttilöiden) käyttö sisätiloissa
4.1.9. itsestään tai herkästi syttyvien aineiden säilyttäminen sisällä tai ulkona
4.1.10. tulen sytyttäminen tulipesässä syttyvän nesteen avulla
4.1.11. sammuttamattoman hiilen tai tuhkan laittaminen jätteiden keräyspaikkaan tai syttyvästä aineesta valmistettuun säiliöön
4.1.12. polttopuiden, vaatteiden tai muiden esineiden kuivattaminen lämmityslaitteen päällä
4.1.13. tulipesässä palavan tulen jättäminen ilman valvontaa (ei koske automaattisia lämmityslaitteita)
4.1.14. tupakointi sisätiloissa
4.1.15. tupakointi lähempänä kuin viiden metrin päässä rakennuksista ja syttyvistä aineista.
4.2. Mikäli asiakas tupakoi kielletyssä paikassa, lomatilalla on oikeus pidättää vakuusmaksusta 500 EEK.
4.3. Sisä- ja ulkotiloissa saa käyttää vain standardien mukaisia sähkölaitteita, jotka asennetaan ja joita käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden sekä laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevien säädösten mukaisesti.
4.4. Joukkotilaisuuksiin käytetään vain päätalon alakerran ja aitan alakerran ison huoneiston tiloja.

5. Toiminta tulipalotilanteessa

5.1. Palon syttyessä on taattava ihmisten turvallisuus ja nopea evakuointi tai pelastaminen vaara-alueelta.
5.2. Palon havainneen henkilön pitää toimia seuraavasti:
5.2.1. soittaa viipymättä hätänumeroon 112 ja kertoa, missä palo on syttynyt (tarkka paikka) ja mikä palaa, ilmoittaa sukunimensä ja käyttämänsä puhelinnumero sekä vastata hätäkeskuksen työntekijän kysymyksiin
5.2.2. varoittaa vaarassa olevia ihmisiä
5.2.3. sulkea ovet ja ikkunat sekä katkaista virta ilmanvaihtojärjestelmästä estääkseen tulen leviämisen
5.2.4. alkaa mahdollisuuksien mukaan sammuttaa paloa.
5.3. Pelastajien saavuttua palon havaitsija tai kiinteistön haltija ilmoittaa heidän johtajalleen seuraavat tiedot:
5.3.1. palon syttymispaikka ja palon laajuus
5.3.2. mahdollinen uhka ihmisille
5.3.3. muut paloon liittyvät mahdolliset riskit (räjähdykset, vaaralliset kemikaalit tms.).

Asiakkaan paloturvallisuusohjeet

Arvoisa asiakas!
– Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty!
– Kun poistut huoneesta, katkaise virta sähkölaitteista.
– Tutustu evakuointisuunnitelmaan.
– TULIPALON syttyessä SOITA heti numeroon 112!